magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
AZ ÉV KIEMELT FAJAI -2015
FÁJA HALA
KÉTÉLTŰJE MADARA
 
Természetvédelmi Információs Rendszer

 

Fertő-tavi Hidro-ökológiai Tájékoztató Rendszer
MÉTA Fényképtár
Vadonleső
TAVASZI MADÁRLES
» Barbastella barbastellus
Barbastella barbastellus
 
 
 
 
Fotó: Dobsosi Dénes
Tudományos név:
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Magyar név:
nyugati piszedenevér
Idegen nyelven
Barbastelle (angol)
Mopsfledermaus (német)
Védettség:
fokozottan védett (250.000 Ft)
Nemzetközi jelentőség:
Berni Egyezmény, II. függelék
Bonni Egyezmény, II. függelék
Élőhelyvédelmi Irányelv, II. és IV. függelék
IUCN Európai Vörös Könyv  (sebezhető)
Elterjedés:
Nagy-Britanniától a Kaukázusig, északon Svédországig, délen a mediterrán területekig fordul elő, hazánkban elsősorban hegyvidékek összefüggő erdőségeiben.
Előfordulás az igazgatóság területén:
A Szigetközben (Mosonmagyaróvár, Dunasziget, Bezenye, Kisbodak, Hédervár, Rajka) idős keményfaligetekben szinte mindenhol sikerült kimutatni. A Hanságban Győrsövényháza és Lébény határában, illetve a Sopron környéki erdőkben (Soproni-hegység, Fertőmelléki-dombsor, Dudlesz-erdő) fordul még elő.

Állomány nagysága és változása:
Eddig elsősorban faunisztikai felmérések során kerültek elő egyedei. Az állományok nagyságát és változását vizsgáló kutatásokról nem történtek. Az eddigi felmérések alapján a legtöbb előfordulási helyén kifejezetten ritka faj.
Veszélyeztetettség:
 Kipusztulással fenyegetett.
Élőhely:
Elsősorban hegy- és domvidéki összefüggő erdőkben él, de nálunk megtalálható alföldi, kifejezetten idős tölgy-kőris-szil ligeterdőkben is. A lakott és mezőgazdasági területeket elkerülni. Téles és nyáron egyaránt faodvakban búvik meg.
Veszélyeztető tényezők:
Összefüggő erdőségekhez és az idős, odvas fákhoz való kötődése miatt elsősorban az erdőgazdálkodás által okozott élőhely-csökkenés veszélyezteti. Kiemelt probléma, hogy az egészségügyi gyérítések címén a kiszáradó, odvasodó egyedeket kitermelik, illetve a vágásos gazdálkodás miatt hiányoznak a kifejezetten idős (>150 év) erdőállományok.
Élőhelyeinek kezelésével kapcsolatos természetvédelmi követelmények:
A Sopron környéki összefüggő erdőkben, illetve az alföldi tölgy-kőris-szil ligetekben és gyertyános-tölgyesekben (Szigetköz, Hanság, Rábaköz) kerülni kell a tarvágásokat, az egyéb véghasználatok során pedig 0,3-0,7 hektáros hagyásfacsoportokat kell érintetlenül hagyni. Az egészségügyi termelések során hektáronként 3-5 lábon száradó, odvasodó fát minden esetben meg kell hagyni.
Szükséges fajvédelmi intézkedések:
Az ismert és potenciális előfordulási helyek kétévenkénti felmérése (állománybecsléssel).
Az ismert lelőhelyeken a faj megtelepedésére alkalmas odvas fák felmérése és megjelölése.
Mesterséges odvak kihelyezése középkorú erdőállományokban.
Az üzemtervben fel kell tüntetni a faj ismert előfordulásait.
Országos fajmegőrzési terv:
Letöltés
 
 

Galéria
 

 
 
   
 
2009. 11. 15. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design