magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
AZ ÉV KIEMELT FAJAI -2015
FÁJA HALA
KÉTÉLTŰJE MADARA
 
Természetvédelmi Információs Rendszer

 

Fertő-tavi Hidro-ökológiai Tájékoztató Rendszer
MÉTA Fényképtár
Vadonleső
TAVASZI MADÁRLES
» Dactylorhiza ochroleuca
Dactylorhiza ochroleuca
 
 
 
Tudományos név:
Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub
Magyar név:
halvány ujjaskosbor
Idegen nyelven:
Early Marsh-Orchid - sub-species ochroleuca (angol)
Védettség:
fokozottan védett (100.000 Ft)
Natura 2000:
 -
Elterjedés:
Magyarországon igen ritka, számos lelőhelyéről (Bakonyalja, Zalai dombvidék, Duna-Tisza köze) kipusztult vagy eltűnt (Turján-vidék, Kőszegi-hegység). Jelenleg egyetlen biztos lelőhelye a Fertőmelléki-dombságban van.
Előfordulás az igazgatóság területén:
Kizárólag a Fertőmelléki-dombságban (Sopron: Kistómalom) fordul elő.

Állomány nagysága és változása:
Állománya az 1990-es évek végére nagyon lecsökkent, 2002-ben mindössze 7 tövet találtak a területen. A 2001 körül megkezdett élőhely-rekonstrukció lassan meghozza az eredményeket, 2004-ben már 42, 2006-ban 10, 2007-ben 34, de 2008-ban már 117 tövet sikerült megfigyelni. A faj túlélése szempontjából lényeges eredmény, hogy a korábbi néhány négyzetméteres lelőhely az elmúlt években kibővült és 2008-ban már csaknem egy hektáros területen terjedt el a faj.
Veszélyeztetettség:
 Kipusztulással közvetlenül fenyegetett.
Élőhely:
Láprétek.
Veszélyeztető tényezők:
A fajt elsősorban az élőhely vízellátásának megváltozása, a láprét nádasodása, a kaszálatlanság miatt felhalmozódó fűavar és a környező területek beépítése veszélyezteti. Újabban jelentkező probléma a területet tavasszal, többnyire engedély nélkül látogató természetfotósok és tudatlan turisták, akik taposásukkal jelentős károkat okozhatnak a fokozottan védett terület természeti értékeiben.
Élőhelyeinek kezelésével kapcsolatos természetvédelmi követelmények:
Elsődleges feladat a megkezdett rekonstrukció folytatása, a láprét évi egyszeri, az erősen nádasodó részek évi kétszeri kaszálásával.
Szükséges fajvédelmi intézkedések:
Folyamatos őrzés biztosítása.
Az ismert és potenciális előfordulási helyek évenkénti felmérése.
Országos fajmegőrzési terv: Letöltés
 
 

Galéria
 

Halvány ujjaskosbor
Fotó: Takács Gábor
 
   
 
2009. 09. 23. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design