magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
FACEBOOK
Tájékoztató
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Fertő-tavi Hidro-ökológiai Tájékoztató Rendszer
Természetvédelmi Információs Rendszer

 

SOPRONI TIT
„Az év emlőse az ürge 2015” programsorozat
Vadonleső
VARÁZSLATOS MAGYARORSZÁG
TAVASZI MADÁRLES
GPS kerékpáros útvonalak Sopron-Fertőd és Kapuvár-Beled kistérségek terültén
 
Feliratkozás hírlevélre
Kategoriák:
Név:
E-mail cím:
Szigetköz.eu
PaNaNet
 
 
 
AZ ÉV KIEMELT FAJAI -2015
FÁJA HALA
KÉTÉLTŰJE MADARA
 
» Természetvédelmi területek » Natura 2000 hálózat » HUFH20001 Rábaköz
HUFH20001 Rábaköz
 

 

A Rábaköz Natura 2000 területét elsősorban az erdők és az ún. rábaközi kisvízfolyások előfordulása jellemzi. Az erdők közül legnagyobb mennyiségben a pannon cseres-tölgyesek (91M0) fordulnak elő. Jelentős a keményfás ligeterdők (91F0) és a pannon gyertyános-tölgyesek (91G0) aránya is. Sajnálatos módon a térség természetes erdei az elmúlt évtizedek intenzív használata miatt rendkívül megfogyatkoztak. Többségük helyén intenzív fenyő és akác ültetvényeket találunk. A kijelölt Natura 2000 terület a megmaradt természet és természetszerű erdőket öleli fel. Az erdők gyakori, de az erdészeti kezelések miatt veszélyeztetett jelölő faja a szarvasbogár (Lucanus cervus) és a közönséges denevér (Myotis myotis). Az erdőkben fészkel a fekete gólya (Ciconia nigra).

A terület további kiemelkedő értékét a területen keresztül folyó vízfolyások (Kardos-ér, Répce, Kis-Rába stb.) jelentik, amelyek számos értékes gerinctelen fajnak, köztük a közösségi jelentőségű díszes légivadásznak (Coenagrion ornatum) és az erdei szitakötőnek  (Ophiogomphus cecilia) nyújtanak élőhelyet.

 

 

A terület fontosabb adatai

 

Terület azonosítója: HUFH20001

Terület elnevezése: Rábaköz

Terület besorolása: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

 

Terület kiterjedése: 6143,25ha

 

 

 

 

Jelölő fajok:

 • Ciconia nigra
 • Lucanus cervus
 • Coenagrion ornatum
 • Ophiogomphus cecilia
 • Maculinea teleius
 • Lycaena dispar
 • Maculinea nausithous
 • Cerambyx cerdo
 • Myotis myotis

 Jelölő élőhelyek:

 • Pannon szikes sztyeppék és mocsarak
 • Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval
 • Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei
 • Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae)
 • Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
 • Hegyi kaszálórétek
 • Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
 • Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
 • Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal
 • Pannon cseres-tölgyesek

 

Érintett települések:

 

Agyagosszergény, Babót, Beled, Bogyoszló, Cirák, Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Dénesfa, Ebergőc, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Gyóró, Himód, Hövej, Iván, Kapuvár, Kisfalud, Lövő, Mihályi, Nemeskér, Osli, Pusztacsalád, Rábakecöl, Répceszemere, Röjtökmuzsaj, Sopronkövesd, Újkér, Veszkény, Vitnyé

 

   
 
2009. 09. 04. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design