magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
FACEBOOK
Tájékoztató
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Fertő-tavi Hidro-ökológiai Tájékoztató Rendszer
Természetvédelmi Információs Rendszer

 

SOPRONI TIT
„Az év emlőse az ürge 2015” programsorozat
Vadonleső
VARÁZSLATOS MAGYARORSZÁG
TAVASZI MADÁRLES
GPS kerékpáros útvonalak Sopron-Fertőd és Kapuvár-Beled kistérségek terültén
 
Feliratkozás hírlevélre
Kategoriák:
Név:
E-mail cím:
Szigetköz.eu
PaNaNet
 
 
 
AZ ÉV KIEMELT FAJAI -2015
FÁJA HALA
KÉTÉLTŰJE MADARA
 
» Természetvédelmi területek » Natura 2000 hálózat » HUFH20002 Fertő-tó
HUFH20002 Fertő-tó
 

A Fertő-tó kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület magába foglalja az elnádasodott tómedret, a keleti parton található szikeseket és a déli part mocsár- és láprétjeit. A terület legnagyobb mennyiségben előforduló közösségi jelentőségű élőhelye a természetes eutróf tavak (3150), de mellette jelentős mennyiségben találunk meszes lápokat télisással (7210) és sík- és dombvidéki mocsárréteket (6510). A vizes élőhelyek közösségi jelentőségű faja a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) és a vöröshasú unka (Bombina bombina). Szintén a vizekhez kötődik a lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), díszes légivadász (Coenagrion ornatum), a réticsík (Misgurnus fossilis) és a hazánkban nem védet balin (Aspius aspius). A lápréteken él a vérfűboglárka (Maculinea teleius), a zanótboglárka (Maculinea nausithous), a nagy tűzlepke (Lycaena dispar) és az északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi). A keleti part szikes élőhelyei a pannon szikes sztyeppék és mocsarak (1530) kategóriájába tartoznak. A szikes mocsarak és gyepek közösségi jelentőségű növényfaja a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum). A Sarród-Fertőújlak határában található száraz dombok faja az ürge (Spermophilus citellus).

 

A terület fontosabb adatai

 

Terület azonosítója: HUFH20002


Terület elnevezése: Fertő-tó


Terület besorolása: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

 

Terület kiterjedése: 11315,97 ha 

 

 

 

Jelölő fajok:

 • Microtus oeconomus mehelyi
 • Bombina bombina
 • Triturus dobrogicus
 • Aspius aspius
 • Misgurnus fossilis
 • Rhodeus sericeus amarus
 • Leucorrhinia pectoralis
 • Coenagrion ornatum
 • Maculinea teleius
 • Maculinea nausithous
 • Lycaena dispar
 • Spermophilus citellus
 • Cirsium brachycephalum
 • Crex crex
 • Anas strepera
 • Pelecus cultratus
 • Sicista subtilis

Jelölő élőhelyek:

 • Pannon szikes sztyeppék és mocsarak
 • Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel
 • Természetes disztróf tavak és tavacskák
 • Szubpannon sztyeppék
 • Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae)
 • Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
 • Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival

Érintett települések:

 • Fertőboz
 • Fertőhomok
 • Fertőrákos
 • Fertőszéplak
 • Hegykő
 • Hidegség
 • Sarród
 • Sopron
   
 
2009. 09. 04. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design