magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
FACEBOOK
Tájékoztató
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Fertő-tavi Hidro-ökológiai Tájékoztató Rendszer
Természetvédelmi Információs Rendszer

 

SOPRONI TIT
„Az év emlőse az ürge 2015” programsorozat
Vadonleső
VARÁZSLATOS MAGYARORSZÁG
TAVASZI MADÁRLES
GPS kerékpáros útvonalak Sopron-Fertőd és Kapuvár-Beled kistérségek terültén
 
Feliratkozás hírlevélre
Kategoriák:
Név:
E-mail cím:
Szigetköz.eu
PaNaNet
 
 
 
AZ ÉV KIEMELT FAJAI -2015
FÁJA HALA
KÉTÉLTŰJE MADARA
 
» Nagycenki hársfasor TT - Természetvédelmi kezelési terv
Nagycenki hársfasor TT - Természetvédelmi kezelési terv
 
Melléklet a 159/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez
A Nagycenki-hársfasor természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
 • A tájképi és kultúrtörténeti jelentőségű fasor fennmaradásának biztosítása.
 • A fasor botanikai értéket jelentő idős fáinak megőrzése.
 • A fasor idős fáihoz kötődő állatvilág megőrzése.
 • A természetvédelmi célú bemutatás elősegítése.
2. Természetvédelmi stratégiák
 • A fasor egyszeri, teljes rekonstrukciója (növény-egészségügyi kezelés, beteg és menthetetlen fák eltávolítása, majd ezek pótlása, menthető fák nyesése).
 • A fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
 • Hosszú távon tájképvédelmi szempontból nem megfelelő objektumok áthelyezése, elrejtése.
 • A természetvédelmi célú bemutatást szolgáló infrastruktúra kiépítése.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Fajok védelme
 • A beavatkozásokat (fakivágás, ágnyesés) vegetációs időszakon kívül, de a denevér betelelés és az énekes madarak költési időszaka előtt kell elvégezni.
 • Fokozottan védett madárfaj (pl. haris) fészkelése esetén a fészket és a fenntartásához szükséges védelmi területet kell kijelölni.
3.1.2. Látogatás
 • A tervezési terület szabadon látogatható.
 • A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
3.1.3. Közlekedés, oktatás és bemutatás
 • A területen gépjárművel közlekedni csak a természetvédelmi célú kezelési tevékenységek, illetve a természetvédelmi hatósági engedéllyel végzett kutatások keretében szabad.
 • A látogatás és bemutatás célját szolgáló, tájba illő létesítmények összes alapterülete nem haladhatja meg a tervezési terület 0,05%-át.
3.1.4. Területés földhasználat
 • A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos.
 • A meglévő infrastruktúra és közműhálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
 • A területen növényvédő szert és irtószereket csak a fák egyedi védelme érdekében szabad használni.
 • A területen vadgazdálkodási létesítmény nem helyezhető el.
 • A fapótlások vad elleni védelmét biztosítani kell.
 • A tervezési terület a jelenlegitől eltérő területfelhasználási egységbe nem sorolható.
3.1.5. Tájés kultúrtörténeti értékek
 • A nagycenki hársfasor tájképi jellegét meg kell őrizni.
 • A fiatal, elkorcsosult, alászorult, a fasorban nem megfelelő helyre telepített fákat el kell távolítani.
 • A fiatal, egészséges, a fasorban nem megfelelő helyre telepített fákat el kell távolítani.
 • A fasorból csak abban az esetben távolítható el fa, ha ez a természetvédelmi célok megvalósítása érdekében szükséges. Az eltávolított fákat pótolni kell, kivéve a természetvédelmi céllal eltávolított és korábban sorközbe ültetett egyedeket.
 • A fapótlásokat előnevelt, földlabdás sorfa jellegű suhángokkal kell elvégezni vegetációs időn kívül (elsősorban Tilia cordata fajokkal).
 • A fapótlásokat a fasorban lehetőleg a fák eredeti helyén kell elvégezni, a faközbe ültetés egyedi természetvédelmi hatósági elbírálást követően lehetséges.
 • A faápolás során megengedett a koronaalakítás, a sérült és beteg koronarészek eltávolítása, a tősarjak eltávolítása, az üregek gondozása, a fagyöngy folyamatos eltávolítása.
 • A talaj bolygatásával járó természetvédelmi kezelési tevékenységek megkezdése előtt a természetvédelmi kezelő kikéri a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodájának véleményét.
 • Az egyszeri, teljes rekonstrukcióra vonatkozó kezelési módok az egyes fák állapotának megfelelően:
  • jó állapotban lévő, idős fák: kezelést nem igényelnek, esetlegesen sarjlevágás;
  • jó állapotban lévő, idős fák, kismértékben károsodott ágrendszerrel: a száraz csúcsok levágása, a fagyöngy eltávolítása, sarjlevágás;
  • idős jelentősen sérült koronaformájú fák: az idős ágak visszavágása, a fagyöngy eltávolítása, régi sebhelyek kezelése, a korábban betonozott üregek utókezelése;
  • idős, jelentősen korhadt törzsű és ágazatú fák: a madár, illetve denevérvédelem, valamint alsóbbrendű korhadéklakó fajok miatt megtartandók. Az idős ágak visszavágása, a fagyöngy eltávolítása, régi sebhelyek kezelése, a korábban betonozott üregek utókezelése, a törzsbelső kitisztítása, vízkivezetés megoldása;
  • leromlott, erősen károsodott fák, illetve deformálódott koronájú vagy korona nélküli fák: eltávolítást, szükség esetén tuskókiszedést követően pótlás sorfa jellegű fákkal;
  • középkorú, szép koronájú, egészséges fák az első pótlásból: kezelést nem igényelnek, esetlegesen sarjlevágás;
  • jó állapotban lévő, középkorú fák, kismértékben károsodott ágrendszerrel, fagyöngyfertőzéssel, erős számú tősarjjal: a száraz ágvégek levágása, a fagyöngy eltávolítása, sarjlevágás;
  • fiatal, egészséges, megfelelő helyre telepített fák: nem igényelnek kezelést.
3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.2.1. Gyepek kezelése
 • A gyepeken kizárólag extenzív rétgazdálkodás alkalmazható.
 • A terület évente legfeljebb kétszer kaszálható, a kaszálásokat a nyár első felében (június), illetve a nyár végén, kora ősszel (augusztus-szeptember) lehet elvégezni.
 • A keletkezett szénát a kaszálást követően egy hónapon belül le kell hordani a területről.
 • A gyepeken bármilyen fajta tápanyag-utánpótlás, felülvetés, drénezés tilos.
3.2.2. Erdők kezelése
 • A Hidegség 3E jelű erdőrészlet tekintetében a tervezés időpontjában érvényes körzeti erdőterv előírásai a természetvédelmi igényeket kielégítik, és a következőkben is az abban meghatározott erdőgazdálkodási gyakorlat a kívánatos.
   
 
2009. 08. 26. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design