magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
FACEBOOK
Tájékoztató
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Fertő-tavi Hidro-ökológiai Tájékoztató Rendszer
Természetvédelmi Információs Rendszer

 

SOPRONI TIT
„Az év emlőse az ürge 2015” programsorozat
Vadonleső
VARÁZSLATOS MAGYARORSZÁG
TAVASZI MADÁRLES
GPS kerékpáros útvonalak Sopron-Fertőd és Kapuvár-Beled kistérségek terültén
 
Feliratkozás hírlevélre
Kategoriák:
Név:
E-mail cím:
Szigetköz.eu
PaNaNet
 
 
 
AZ ÉV KIEMELT FAJAI -2015
FÁJA HALA
KÉTÉLTŰJE MADARA
 
» Soproni Botanikus Kert TT - Természetvédelmi kezelési terv
Soproni Botanikus Kert TT - Természetvédelmi kezelési terv
 
Melléklet a 160/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez
A Soproni botanikus kert természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
 • a területen előforduló, az eredeti termőhelyre jellemző védett növényés állatfajok megőrzése,
 • a veszélyeztetett hazai növényfajok ex situ megőrzése,
 • a területen fészkelő és vonuló madárállomány védelmének biztosítása,
 • az oktatási, kutatási feladatok ellátásához megfelelő keretek biztosítása.
2. Természetvédelmi stratégiák
 • A meglévő és a tervezett növényállománynak megfelelő termőhelyi adottságú területek fenntartása.
 • Sziklakertek felújítása, a vízkedvelő mocsári növények élőhelyének (medencék) felújítása, fejlesztése.
 • A különleges értéket jelentő egyes öreg fák (pl. Seguoiadendron, Ginkgo stb.) kiemelt védelme.
 • Agresszív fajok terjeszkedésének megakadályozása.
 • A káros emberi hatások csökkentése, korlátozása.
 • A terület tájés kultúrtörténeti értékeit jelentő szobrok, épületek, uszoda karbantartása, esetleges felújítása.
 • A Magyarországon veszélyeztetett, ritkuló növényekből törzstelepeknek alkalmas növényállományok létesítése.
 • A termőhelyjelző növények gyűjteményeinek bővítése, fejlesztése.
 • A hagymás, gumós növények gyűjteményének fejlesztése.
 • Eurázsia jellegzetes, alapvető fái, cserjéi, évelő lágyszárú gyűjteményeinek fejlesztése.
 • A botanikus kerti gyűjtemény oktató kertté fejlesztése.
 • Oktatási tevékenység megszervezése az iskolai korcsoport számára, valamint szakképzési gyakorlati bemutatóhelyként való működés (terepi növénytár) a középés felsőfokú szakképzés számára.
 • A terület látogathatóságának megszervezése.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra, tilalmakra vonatkozó előírásokat a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve a rendelet mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint a 3.1-3.6. fejezet tartalmazza.
3.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása
 • Folyamatosan biztosítani kell a mocsári növényzet élőhelyeként fenntartott medence vízellátását megfelelő minőségű vízzel.
 • Biztosítani kell a gyepterületek évente legalább egyszeri kaszálását.
 • Tilos a gallyégetés és a gyepterületek égetése. A gallyhulladékot aprítással kell a termőhelyre visszajuttatni.
 • A botanikus kert területén tilos növényvédő szerek alkalmazása.
 • A gyepterületre műtrágya és hígtrágya kijuttatása tilos.
 • A fás területek kezelésével kapcsolatos munkálatok (fakivágás, gyérítés, szálalás stb.) kizárólag szeptember 1. és februári 28. között végezhetők.
 • A fás területek kezelését a gyepszintben előforduló értékes lágyszárú növényzet minél nagyobb fokú kíméletével kell elvégezni.
 • A botanikus kert területén el kell végezni az idős fák ápolását, a balesetveszélyes (száraz, korhadt) ágak levágását és a sebek kezelését.
3.2. Fajok védelme
 • Biztosítani kell a teljes területen az adventív és agresszíven terjedő növényfajok terjedésének megakadályozását.
3.3. Oktatás, bemutatás
 • A botanikus kert nyitvatartási idejében szabadon látogatható.
3.4. Közlekedés
 • A területen tilos az átmenő közúti forgalom.
 • A meglévő sétautakon gépjárművel közlekedni kizárólag a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagy a Nyugat-Magyarországi Egyetem hozzájárulásával, a területen található infrastruktúra, kulturális és természeti értékek fenntartása érdekében szabad.
 • Gyalogos közlekedés csak az aszfaltozott utakon és a sétányokon megengedett. Kerékpáros közlekedés csak az aszfaltozott utakon megengedett, a gyalogos járdákon, sétautakon, parcellákon kerékpárral közlekedni tilos.
3.5. Területés földhasználat
 • A terület további beépítése tilos, kivéve, ha ez a védett természeti értékek fennmaradásának biztosításához elengedhetetlen.
 • Csak a botanikus kert fenntartásához szükséges, illetve a természetvédelmi célkitűzések megvalósulását elősegítő építmények létesítése engedélyezhető területen.
 • Újabb aszfaltozott út és sétány építése tilos. Amennyiben a sétányok bővítése indokolt, akkor kizárólag kaviccsal, kőzúzalékkal, térkővel, illetve más tájba illő, természetes anyaggal burkolt sétányok létesítése megengedett.
 • Új légvezeték a területen nem létesíthető, az egyetemi épületek működéséhez szükséges közművek kizárólag a földben vezethetők.
 • A területen ipari jellegű tevékenységet kizárólag a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Tanműhelyében lehet folytatni, az oktatási tevékenység keretei között. Az üzem területe nem bővíthető a terület termőhelyeinek rovására.
3.6. Tájés kultúrtörténeti értékek
 • A terület jelenlegi tájképi karakterét meg kell őrizni, a kultúrtörténeti értékek, objektumok megmaradásáért minden szükséges intézkedést meg kell tenni.
   
 
2009. 08. 27. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design